Изберете си имот и се свържете с нас за оферта. Колкото по-рано, толкова по-добра ще бъде цената.
Внесете 15% депозит по escrow сметка на Ваше име в нашата банка-партньор. Свържете се с нас, за да разберете, как този депозит ще Ви носи допълнителна доходност.
Поканете приятелите си да станат Ваши съседи. Нека заедно изградим един добър микро климат. Свържете се с нас, за да разберете, какви допълнителни ползи можете да имате.
Докато тече строителството, Вие сте изцяло освободени от допълнителни плащания към нас. В същото време Вашият депозит се олихвява и Ви носи допълнителна доходност.
Платете останалите 80% в брой или с банков кредит срещу ипотека на новопостоената къща при преференциални условия от нашата банка-партньор.
Вземете ключът от Вашият нов дом и платете останалите 5% от стойността му.